Kontakta oss!

fredag 20 april 2018

Mentorerna har ordet

Hej!


Alla föräldrar är välkomna på Öppet hus på onsdag den 25 april klockan 17.00 till 19.00. För eleverna gäller obligatorisk närvaro, eftersom de då istället får vara lediga måndagen den 30 april.
Som vi skrev förra veckan har vi i årskurs fyra fått möjligheten/uppdraget att stå för brödförsäljningen under kvällen.
Vi mentorer tar gärna emot brödet onsdag morgon, i övrigt får ni föräldrar organisera detta.


På fredag, den 27 april, ska båda fyrorna till Medeltidsmuseet. Eleverna måste vara på skolan senast 7.55. Vi är tillbaka till skolan till lunchen och har vanliga lektioner på eftermiddagen.


Onsdagen den 16 maj har vi studiedag. Klubben är dock öppen som vanligt.


Vi avslutar med lite information angående modermålsundervisningen.
Barn som har deltagit i modersmålsundervisningen nu i år får fortsätta att gå på samma undervisning läsår 18/19 utan att lämna en ny ansökan. De familjer som önskar att barnen ska avsluta modersmålsundervisningen till nästa läsår får e-mejla till skolsekreterare: natalia.kanaeva@stockholm.se senast den 8/5. I e-mejlet ska förälder ange barnets namn, klass, personnummer, språk och skriva i ämnesraden   avsluta plats i modersmål läsår 18/19.
Familjer vars barn inte deltagit i modersmålsundervisning i år, men önskar att de ska börja delta i undervisningen år 18/19  får lämna ansökan till expeditionen senast den 8/5.


Trevlig helg!


     /Mentorerna i årskurs fyra