Kontakta oss!

fredag 24 november 2017

v 47

Hejsan!


Den här veckan har alla fått ett papper med tips inför matteprovet nästa fredag. För säkerhets skull lägger jag in det även här. Vi ger ingen speciell matteläxa utan var och en övar på vad hen behöver.


Trevlig helg
mentorerna i fyran genom Elisabeth

Tips inför matteprovet 


Om du gör det som står nedan kommer nog provet att gå som en dans.


  • Läs sammanfattningssidorna på s 31, s 65 och s97.
  • Ställ frågor till din lärare om du tycker något är svårt.
  • Räkna sidorna 154-156. Rätta noga!
  • Räkna de arbetsblad som tar upp det du behöver träna på.
  • Kontrollera att du kan det som står uppräknat nedan. Är du osäker gå tillbaka i boken och repetera.


 


Kan du?


Dela upp talet 9876 i olika talsorter.


Tala om vilket värde 7 har i talet 5789.


Avgöra vilket tal som är störst av 6202 och 6022.


Läsa av och rita en tallinje samt sätta ut bestämda tal på den.


Säga vilket tal som kommer före 3900.


Förklara vad likhetstecknet betyder.


Räkna ut 47+____=52.


Räkna ut summan av talen 1234 och 5478.


Räkna ut skillnaden av 5003 och 4997.


Växla mellan meter, decimeter, centimeter och millimeter.


Veta vilket som är längst 403 cm eller 4 m och 30 cm.


Rita sträckor som har olika längder t ex 13 cm och 1 dm och 4 cm.


Mäta/rita en rektangel och räkna ut omkretsen.


 


 


Lycka till med repetitionen inför provet 1/12!


Elisabeth och Lasse